:Sizofrenija:

bērnudārzs- OKDD Šisvads

Dievs, svētī Latviju!
Mūs' dārgo tēviju
Svētī jel Latviju
Ak, svētī jel to!

Dievs, svētī Latviju!
Mūs' dārgo tēviju
Svētī jel Latviju
Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied
Kur latvju dēli dzied
Laid mums tur laimē diet
Mūs' Latvijā!

Kur latvju meitas zied
Kur latvju dēli dzied
Laid mums tur laimē diet
Mūs' Latvijā!